Odoo CMS - een grote afbeelding

Als tijd kritisch wordt en het overzicht levensnoodzakelijk is.

Schakel nu onze diensten in - +32 (0)2 808  76 92


Operationeel
in de lucht

in 30 minuten met live uplink  

 

S-Drones dispatch

Dag & nacht standby - 24h/24H monitoring

24/24 monitoring & dispatch

Beveiligde operationele inzet en bestuurd door hoog opgeleide piloten en geschoolde
              veiligheidsagenten.


Situationele overview in 5 minuten

In 30 minuten operationeel op Belgisch grondgebied.
Inzetbaar op minder dan 5 minuten eens op de site.


Conform Belgische wetgeving

Non-hackable systeem conform Belgische wetgeving inzake drone-gebruik, privacy en beveiliging.


Tythus drone aan de kabel

Ad hoc versus geplande inzet van "kabeldrone"

Ad hoc versus geplande inzet

Van festival tot sportwedstrijd, van betoging
tot optocht. Adhoc inzet na brand,
              ongeval en rampen.

Drone on a cable - uren in de lucht

Tethered drone met constante voeding.
Inzetbare hoogte variabel van 40 tot 90 meter

LIVE beelden met breed zichtveld

Remote control van zowel camera als drone naar operationeel commandocentrum.

Odoo afbeelding en tekstblok

 

  • 24/24 h standby drone + operator

  • voor incidenten en geplande acties

  • met koppeling naar CP-OPS (dispatch)

  • operatoren FOD gecertificeerd veiligheidsagent

  • met DGLV gecertificeerd klasse 1 piloot

    Delen

Incident management

Permanentie is onze kwaliteit

SEARCH & RESCUE

  

INCIDENT - FIRE - EXPLOSION 

 

INCIDENT - TRAFFIC
SENSITIVE OBJECTGeplande inzet

Veiligheid voor alles

EVENT MONITORING

 

CROWD CONTROL

 

BORDER CONTROL

DroaS TYTHUS inzet door politie
tijdens E3-prijs Harelbeke.

Gefilmd door VTM nieuws in opdracht van bewakingsbedrijf. Drone en technologie zijn eigendom van DroneMatrix.Zin om piloot te worden bij DroneMatrix

Ga snel naar het invulformulier

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Inzet door politionele diensten

Politionele diensten die zelf niet dadelijk wensen over te gaan tot de aankoop van een drone kunnen permanent dienst doen op een interventie van DroaS.

Onder de vlag van "Stated Aircraft" kan DroaS een meerwaarde betekenen als het aankomt op tijd / noodzaak van een zicht uit de lucht.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Inzet door brandweer en hulpdiensten

Net zoals politionele diensten kunnen brandweer, ambulance of civiele bescherming een beroep doen op de diensten van DroaS. Snel operationeel zijn is onze sterkte en het verhoogt de zichtbaarheid vanop een grotere hoogte, een overzicht op maat dus.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Inzet door hoge risico bedrijven 

De huidige wetgeving voorziet dat politionele taken binnenkort uitgeoefend kunnen worden door veiligheids- en security bedrijven.

Dat verhoogt ook meteen de mogelijkheid tot inschakelen van drones tijdens deze werkzaamheden.

Drone as a Service

• Kostprijs op Airtime basis, inzettijd drone in de lucht
• Een abonnement voor stand-by dienst - Hoge graad van beschikbaarheid (24/7)
• Optioneel verkenningsdrone voor initiële inzet per politie- of brandweerzone van min 5 gemeentes

Download brochure

Contacteer ons